CATERING

INTERIÉROVÉ RAUTY

Zaměřujeme se především na studenou kuchyni pro omezený počet osob.
Pokrmy buď dovezeme již hotové a naservírujeme na vlastním náčiní, případně, pokud to zázemí dovoluje, můžeme pokrmy připravit i na místě.

Složení rautů s Vámi prodiskutujeme a navrhneme, vytvoříme cenovou nabídku.

Prozatím nejsme vybaveny na velké akce typu svatby, nicméně při spolupráci se zadavatelem bychom byly schopny připravit doprovodný tematický raut nebo drobné občerstvení dle přání zákazníka.

Naším hlavním výrazovým prostředkem jsou vybrané servírovací dekorace, nejsme proto nakloněni servírování na běžný restaurační  stolní servis.

VENKOVNÍ AKCE

Je pro nás potěšením připravovat pokrmy ve venkovním prostředí.

Zajistíme celodenní či víkendové události typu menších festivalů, trhů nebo firemních  či rodinných akcí. Jsme schopny na místo dovézt veškeré kuchařské zázemí, pokud je k dispozici pitná voda a elektřina.

Zázemí stánku na PHK 2019
Příprava žitných cihel
X